Çmimorja për Akomodimin e Fëmijës në Loja

Akomodimi me orar të plotë | 169 eur/muaj

Akomodimi me gjysmë orar  | 149 eur/muaj

Akomodimi me orar të plotë për fëmijën e dytë | 149 eur/muaj

Qëndrim ditor | 15 eur/ditë

Cmim për orë  | 5 eur/orë