11821558_10155934177170441_1711515110_o

Siguria dhe Transparenca

Prioritet për qendrën ‘Loja’ është siguria e fëmijës dhe transparenca me prindërit.

‘Loja’ ka monitorim elekronik të brendshëm përmes kamerave digjitale që gjenden në tërë qendrën për sigurinë e fëmijëve.

Gjithashtu, të gjitha klasët kanë qasje nga jashtë përmes dritareve të vogla. Eshtë gjithmonë shumë e bukur të shikojmë se si prindërit mund të vështrojnë fëmijët e tyre ndërsa ata luajnë me njëri tjetrin apo janë të angazhuar në aktivitete edukative.