Me kënaqësi ju ftojmë të shikoni brenda qendrës 'Loja'

Qendra ‘Loja’ është i vetmi institucion në Kosovë me një infrastrukturë të përshtatshme për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme me hapësirë prej 1000 m